Bekijk hier onze nieuwe wijn Wouws WitKlik hier
Bestel hier onze asprege proefbox >klik hier

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Les Bulles Enchantees.

Algemene voorwaarden

Leveringsovereenkomst

– Een overeenkomst komt tot stand nadat de bestelling door de koper is bevestigd en de betaling is voldaan.
– Les Bulles Enchantees is gerechtigd te bedingen dat de koper voor levering een voorschot dient te betalen indien niet rechtstreeks is overgegaan tot betaling via de webshop.
– Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit zo spoedig mogelijk mee na ontvangst van de bestelling.
– Wij leveren geen producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Door de producten te bestellen verklaart de koper dat hij ten minste de leeftijd van 18 heeft bereikt.

Eigendomsvoorbehoud

– Het eigendom van de geleverde wijnen gaat over op de koper nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de wijnen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Prijzen en betalingen

– Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s inclusief B.T.W.
– Betaling dient vooraf te geschieden middels iDEAL, Bancontact of Belfius.
– Prijzen op deze website zijn bindend. Prijzen gelden altijd tot en met 31-12 ultimo kalenderjaar.
– Les Bulles Enchantees heeft het recht de verkoopprijzen te verhogen bij substantiële inkoopsstijgingen.

Kortingen:

– De in een aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief B.T.W.
– Kortingen vermeld op de website zijn exclusief eventuele verzendkosten.
– Kortingen zijn niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Levering

  • Levering vindt plaats op het afleveradres opgegeven in de bestelling
    Les Bulles Enchantees geeft een indicatie van de levertijd.
  • Wij proberen te leveren binnen drie werkdagen na plaatsing van de order op de website.
  • Indien deze termijn om welke reden dan ook niet gehaald kan worden kan Les Bulles Enchantees hier niet direct voor aansprakelijk worden gesteld.
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer de bestelling van de koper niet op voorraad is, wordt hierover contact met de koper opgenomen.

Overmacht

Onder overmacht wordt onder meer begrepen transportmoeilijkheden alsmede brand, of ernstige storingen bij Les Bulles Enchantees

Les Bulles Enchantees kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen dan zijn beide partijen gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden.

Reclameren

De koper is gehouden de geleverde producten te onderzoeken onmiddellijk nadat deze hem ter beschikking zijn gesteld.
– Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak.
– Les Bulles Enchantees dient de klacht te onderzoeken en de koper hierover te informeren.
– Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten voor rekening van de koper.

Retourneren van producten

– De koper heeft het recht binnen 14 dagen de goederen onbeschadadigd te retourneren.
– Indien een wijn kurkresten bevat dient de koper Les Bulles Enchantees hiervan op de hoogte te stellen. De aankoopprijs zal worden gecrediteerd of een nieuwe eenzelfde fles zal aan de koper worden toegestuurd.
– Indien een koper voor feesten en partijen waarbij een overeenkomst is opgesteld flessen wil retourneren, dan dienen deze in onbeschadigde staat terug te komen. Flessen die sporen van gebruik bevatten zullen alsnog worden gefactureerd aan de koper.

Het product is toegevoegd aan de winkelmand